Վերականգնել գիւղացիին կապը հողին հետ

Զրոյց Թալին Գեւոնեանին հետ